เงื่อนไขการสั่งซื้อล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อล่วงหน้าเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ควบคุมการสั่งซื้อล่วงหน้า ("การสั่งซื้อล่วงหน้า") กับสิ่งพิมพ์ ("เรา", "เรา" หรือ "สิ่งพิมพ์") สำหรับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลของเราและ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ("ผลิตภัณฑ์") โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ใดๆ การส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดเหล่านี้

1. สั่งจองล่วงหน้า

เมื่อทำการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ คุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดถูกต้อง และคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน Printiful จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่จะล้าสมัยในภายหลัง และไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องพยายามตรวจสอบข้อมูลการติดต่อหรือข้อมูลการจัดส่งที่ถูกต้อง คุณสามารถอัปเดตข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาก่อนที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกจัดส่งโดยส่งอีเมลไปที่  info@printiful.co

คุณรับทราบและยอมรับว่า Printiful อาจปฏิเสธหรือชะลอการจองเพื่อหลีกเลี่ยงการสมัครสมาชิกเกินหรือตามที่เห็นสมควร โดยเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบภายในสอง (2) สัปดาห์หลังจากได้รับการสั่งซื้อล่วงหน้า และคุณ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากราคาซื้อ

2. การชำระเงิน

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในราคาเต็มของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ทำการสั่งซื้อล่วงหน้า หาก Printiful ไม่สามารถเริ่มจัดส่งสินค้าในหรือก่อนวันครบรอบหนึ่งปีของการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณ Printiful จะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนให้กับคุณ การสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณถือเป็นข้อตกลงโดยชัดแจ้งของคุณที่จะไม่มีการพิมพ์ในการเรียกเก็บเงินราคาเต็มของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาดังกล่าว

3. ลำดับความสำคัญ

Printiful จะสร้างผลิตภัณฑ์ตามลำดับที่ได้รับการสั่งซื้อล่วงหน้า ตำแหน่งนี้ไม่ได้หมายความถึงการรับหมายเลขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ หากคุณยกเลิกหรือริบการจองของคุณตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ตำแหน่งของคุณจะถูกยึดโดยบุคคลถัดไปในรายการการจองผลิตภัณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจจำเป็นต้องสร้างและใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การทดสอบภายในและภายนอก การประเมิน และการแสดงผลก่อนทำการจองผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราก่อนที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอการจองผลิตภัณฑ์เพื่อขายต่อสาธารณะ (เช่น โดยการประมูล) ผลิตภัณฑ์จำนวนจำกัด โปรดปรึกษาเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว

4. ตารางการจัดส่ง

แม้ว่าเราจะพยายามเริ่มส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร แต่คุณเข้าใจและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้า เวลาในการจัดส่งโดยประมาณ (ETD) เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ Printiful ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าจะสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ภายในวันที่โดยประมาณ ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่เกิดความล่าช้าและการจัดส่งและ/หรือการปล่อยสินค้าโดยประมาณไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ Printiful จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าและจะไม่ มีภาระผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ในการมอบส่วนลด การคืนเงิน หรือเครดิตอันเนื่องมาจากความล่าช้าดังกล่าว เราจะให้ข้อมูลอัปเดตเป็นระยะเกี่ยวกับกำหนดการส่งมอบดังกล่าว หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการรอสินค้าของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถยกเลิกการจองได้ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 ด้านล่าง

5. ราคา

ราคาซื้อ ("ราคา") ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณ หากราคาลดลงหลังจากที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้า เราจะคืนเงินส่วนต่างให้คุณ หากราคาสูงขึ้น คำสั่งซื้อของคุณจะปลอดภัยในราคาต่ำ ราคาสั่งจองล่วงหน้าจะมีผลตั้งแต่เมื่อคุณทำการสั่งซื้อล่วงหน้าภายใน 10 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า หากต้องการขอคืนเงินส่วนต่าง โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@printiful.co

6. ยกเลิก

คุณหรือ Printiful อาจยกเลิกการจองนี้โดยการยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลใดๆ ก่อนที่เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมสำหรับการจัดส่ง หากคุณดำเนินการดังกล่าวก่อนการแจ้งการจัดส่งของเรา คุณจะได้รับเงินคืนตามราคาซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย หาก Printiful ยกเลิกการจองของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากราคาซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย (และคุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการใดๆ)

7. การจำกัดความรับผิด

ภายใต้พฤติการณ์ใดที่พิมพ์ออกมาจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ในกรณีที่สิ่งพิมพ์ออกมามีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ การแก้ไขเฉพาะตัวของคุณเท่านั้นที่จะเป็นการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับราคาที่คุณซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย

8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

การซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ สิ่งพิมพ์ ให้ไว้ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่รวบรวมโดยผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายปัจจุบันอยู่ที่ส่วนท้ายของหน้าชำระเงิน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการคืนเงิน

9. อายุและที่อยู่อาศัย

คุณรับทราบว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เป็นผู้พำนักอยู่ใน United States และจะดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณในสหรัฐอเมริกา คุณรับทราบและตกลงว่า Printiful จะมุ่งเน้นการให้บริการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางอย่างในขั้นต้น และอาจขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น

10. ข้อมูลลูกค้า

เราจะใช้ข้อมูลใดๆ ที่เราอาจรวบรวมเกี่ยวกับคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ก>.

11. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แสดงโดยการพิมพ์ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากที่คุณได้สั่งซื้อล่วงหน้า คุณเข้าใจและตกลงว่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และคุณสมบัติทางเทคนิคขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา และผลิตภัณฑ์ที่อาจมีจำหน่ายสำหรับการซื้อโดยคุณอาจมีความแตกต่างในสาระสำคัญจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หากคุณไม่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันสุดท้ายด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางแก้ไขเฉพาะของคุณเท่านั้นที่จะยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6 ด้านบน

12. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Printiful ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ และหากคุณไม่พึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางแก้ไขเพียงอย่างเดียวคือการยกเลิกการจองของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6 ด้านบน

13. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และมีผลเหนือข้อตกลง การรับรอง และความเข้าใจก่อนหน้าของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สถานที่สำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือการบังคับใช้ข้อตกลงนี้จะอยู่ใน ลอสแองเจลิส เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นที่ที่ได้ทำข้อตกลงนี้และจะต้องดำเนินการ คุณไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้คุณในที่นี้